Elektrik İç Tesisat Kontrolü

Elektrik İç Tesisat Kontrolü


Endüstriyel Bakım, sahadaki donanımın bozulmalarını en aza indiren, ömrünü uzatan, işletmenin kurulu düzenini sürdürmesini sağlayan her türlü müdahaledir. Endüstriyel ortamın gerektirdiği koşullar ve bu koşullarda çalışan ekipmanlar düşünüldüğünde bu ekipmanların hataya yol açmaları ve işletme ömürlerini tamamlamaları muhtemeldir. Bu nedenle gerekli ekipmanların hatalarının önlenmesi veya azaltılması, ömrü dolan ekipmanların değiştirilmesi, ekipmanın işletme ömrünü verimli bir biçimde geçirmesi ancak bakım ile mümkündür. Elektrik iç tesisatları zamanla eskiyebilir, bağlantılarında sorun oluşabilir veya işlevini yitirebilir. Bu nedenle elektrik iç tesisatları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Elektrik tesisatımızı iş güvenliği ve ilgili yönetmelikler gereğince her yıl düzenli olarak kontrol ettirmeliyiz. Endüstriyel bakım işletmelerin devamını sağlaması yanı sıra, işletmelere kazandırdıkları ile de işletmelere ciddi yararlar sağlarlar.


 • Plansız Duruşları Engeller.
 • Yüksek Enerji Kaybını engeller. (Enerji Verimliliğini artırır)
 •  Personel yaralanmalarını azaltır. (İş Güvenliğini sağlar)
 • Aksama, arıza veya çökme sonucu üretimde oluşabilecek kalite düşüklüğünü engeller

Peki bir iç tesisat kontrolünde neler kontrol edilmelidir?

 • Ana Pano ve Tali Panolar
 • Dış Yıldırımlık ve Yıldırımdan Korunma Ekipmanları
 • Makine, Jeneratör ve motorlar
 • Priz ve kutuları
 • Enerji Kabloları
 • Topraklama ölçüm ve kontrolleri
 • Aydınlatma sistemleri
 • Eş Potansiyel İnceleme
 • Sigorta, şalter, kaçak akım rölesi kontrolü
 • Harmonik kontrolü
 • Elektriksel tehlike ve uyarı levhalarının uygunluğu
 • Elektriksel etiketleme sisteminin uygunluğu

İÇ TESİSAT KONTROLÜ VE TERMAL ÖLÇÜM

Elektrik ve mekanik tesislerde termal görüntüleme sistemin sağlığı hakkında önemli ipuçları verir. Panolarda, kablolarda, elektrik motorlarında bir hata meydana geldiğinde ilgili bölüm fazla ısınır. Termal kamera ile ölçüm yapıldığında hatalı bölge rahatlıkla görülür.